TAPU İŞLEMLERİ 29354/1 PARSEL

TAPU İŞLEMLERİ 29354/1 PARSEL


S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 

 

Konu : 29354 ada 1 parsel Tapular Hk.                                                           21/10/2022

 

Saygıdeğer ortağımız,

Kooperatifimiz tarafından yapılan SUKENT SEYİR BEYTEPE 770 KONUT PROJESİ bitirilmiş olup, bundan sonraki süreçte sitemizin ANKARA’da marka değerini yükseltecek faaliyetlere yönelinmesi planlanmaktadır.

Tarafınıza daha önceden gönderilen 19/07/2022 tarihli duyurumuzda tapu için istenilen evraklar bildirilmiş, ortaklarımızın büyük bir çoğunluğu evraklarını getirmişlerdir, getirmeyen ortaklarımızın da ivedi olarak 2 adet güncel resim ve kimlikleriyle birlikte bizzat kooperatif merkezimize gelmelerini rica ederiz.

Bundan sonraki süreçte ortaklarımız adına tapu  çıkarmak için,

  1. 12-06-2022 tarihinde yapılan 29. Olağan Genel Kurulda alınan karara istinaden,  EKİM 2023 tarihine kadar ödenecek 160.000-TL ve geçmiş dönemden kalan borçlar dahil aidatın tamamını kooperatifimiz hesabına yatıran ortaklarımız adına   ipoteksiz tapu çıkartılacaktır.
  2. Maddi imkanları elvermediği için borcunu ödeyemeyecek ortaklar için; Türkiye Halkbankası İvedik Çarşı Şubesinden ortakların borcu kadar ortakların bizzat kendileri kredi kullanacak, bu krediyi kullanan ve kooperatif borcunu ödeyen ortağımıza kooperatif tarafından ipotek konulmayacak, Halk bankası tarafından çektiği kredi miktarı kadar Halkbankası  tarafından ipotek konulacak ve ortağa tapusu çıkartılacaktır. Halkbank Kredi oranı şu an için %1,29 ‘dur.
  3. Halkbank Kredi bilgi için Telefonlar Gonca hanım 0312 909 3650 – 0312 909 3665 - 0312 909 3664
  4. Kredi çekmek isteyen ortaklarımız,  öncelikle kooperatif merkezine giderek  borçlarını gösterir ıslak imzalı yazıyı alarak bankaya gideceklerdir.
  5. Daha önceden kooperatif tarafından MAHKEME veya İCRA işlemi başlatılan ortaklarımız da ikinci maddede belirtilen işlemi yaparak tapularını çıkartabileceklerdir.
  6. Yukarıda belirtilen 1,2,3 maddelerin hiç birini yerine getiremeyen veya getirmek istemeyen yani borçlarını nakden veya kredi yöntemiyle ödemeyen ortaklarımızın tapularına geçmiş ve gelecek borç tutarı kadar ipotek konularak(ipotek şerhli) tapuları verilecektir.
  7. İpotek konulması için ortağımızın bizzat tapuya giderek  ipoteği kabul ettiğine dair formları imzalaması gerekmektedir.
  8. İpoteği kabul etmeyen ve / veya borçlarını nakden ödemeyen ortaklarımıza tapuları çıkartılmayacaktır .Borçları bitinceye kadar, tapuları verilmeyecektir. Zira, tahsis edilen konutun, tapu kaydının adına tescilini talep eden ortağın, Yargıtay kararlarına göre, gecikme faizleri ve diğer giderler dahil, anaparasını ödemesi ve borcun depo edilmesi gerekir.
  9. Bu seçenekler doğrultusunda 07.11.2022 günü mesai bitimine kadar, nakden veya banka kredisi ile ödeyen ortaklarımıza tapuları verilecektir.
  10. Kooperatife ait borçlarını öğrenmek isteyen ortaklarımız 0538 542 82 48 ve 0312 309 06 34 numaralı telefonları Hafta içi 10:00 ve 16:00 saatleri arasında arayarak borçlarını öğrenebilirler

 

Kooperatifimize ait Ödemelerin herhangi bir Halkbankası ve Şekerbank Şubesinden yapılması durumunda masraf alınmayacağını bilgilerinize sunarız.

HALKBANK : SU KENT KONUT YAPI KOOP.S.S.         :TR49 0001 2001 5090 0043 0000 17

ŞEKERBANK: SU KENT KONUT YAPI KOOP.S.S.         :TR17 0005 9002 7051 1012 6046 81

 
   

 

 

 

Loading