GENEL KURUL DUYURUSU 18/06/2023 TARİHLİ

GENEL KURUL DUYURUSU 18/06/2023 TARİHLİ


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

DUYURU:2022/Genel Kurul

                                                                                                                                                          15/05/2023

Sayın  Ortağımız ;

Kooperatifimiz, 2022 yılı 30.Olağan Genel Kurulu 18/06/2023 Pazar günü saat 10:00’da NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat cad. No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

Bu bağlamda, tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte ve belirtilen adreste Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere teşrif etmelerini ve mazereti nedeniyle genel kurula katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                       

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Okunması ve Tartışılması,
 4. Bilanço ve Gelir-Gider Fark hesaplarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurulu ve denetim kurulları raporlarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurul ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 5. 1163 sayılı kanun ve bu yöndeki yönetmelik uyarınca, Dış Denetimin seçilmesi, 
 6. Anasözleşmenin 44. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
 7. Ortak ödentilerinin tespiti ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların karara bağlanması,
 8. Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,
 9. Tahmini Bütçenin görüşülmesi, Tartışılması ve Kabulü,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME

 

S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 18/06/2023 günlü, 2022 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen TC…………………………….. numaralı, Adı soyadı ……………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum.

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı,(ünvanı)         :

TC kimlik no:                    :                                                                            

 İmza                                     :

 

Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir

Loading