GENEL KURUL DUYURU 12-06-2022 TARİHLİ

GENEL KURUL DUYURU 12-06-2022 TARİHLİ


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

DUYURU:2021/Genel Kurul

                                                                                                                                                                 10/05/2022

Sayın  Ortağımız ;

Kooperatifimiz, 2021 yılı 29.Olağan Genel Kurulu 12/06/2022 Pazar günü saat 10:00’da NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat cad. No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

Bu bağlamda, tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte ve belirtilen adreste Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere teşrif etmelerini ve mazereti nedeniyle genel kurula katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                       

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Okunması ve Tartışılması,
 4. Bilanço ve Gelir-Gider Fark hesaplarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurulu ve denetim kurulları raporlarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurul ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 5. Ortak sayısı 500’ün üzerinde olan kooperatiflerde seçimlerin gizli oy açık tasnif esasına göre yapılmasını öngören kanun hükmü gereği, oyların tasnifi ve sonuçlandırılması için ortaklar arasından oluşan tasnif heyetinin belirlenmesi,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ve Üst Birlik Temsilcilerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 7. Ticaret Bakanlığı tarafınca kooperatifimiz Dış Denetime tabi olduğundan, Dış Denetimin seçilmesi, 
 8. Anasözleşmenin 44. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
 9. Ortak ödentilerinin tespiti ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların karara bağlanması,
 10. Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,
 11. Tahmini Bütçenin görüşülmesi, Tartışılması ve Kabulü,
 12. Dilek ve temenniler ve site hakkında bilgi verilmesi,
 13. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME

 

S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 12/06/2022 günlü, 2021 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum.

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı,(ünvanı)

 İmza

 

Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir

 

 

 

Loading