BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Konu :Bilgilendirme

                                                                                                                                                          28/01/2019

Değerli Ortağımız;

            Kooperatifimiz Genel kurullarında gündemden düşmeyen ve kooperatif çalışmaları ile ilgili gelecek planlamasına olumsuz etki eden imar planlarımıza karşı açılan iptal davaları konusunda önemli bir gelişme yaşanmış ve söz konusu gelişmenin siz değerli ortaklarımızla paylaşılması gerektiği, yönetim kurulumuzca uygun görülerek, kooperatifimiz için hayati önem taşıyan bu gelişmeyle beraber kooperatif çalışmalarındaki son durum üç ana başlık altında aşağıda sunulmuştur.

 1. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Çalışmaları: (Plan değişikliği)  

Kooperatif mülkiyetinde yer alan arsaların, ortaklarımıza konut yapmaya yeterli olmaması nedeniyle başlatılan plan değişikliği  çalışmalarının yargı kararları ile zaman zaman kesintiye uğradığı ve Kooperatifimizin 03/04/2011 günlü Olağanüstü Genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan hususlar çerçevesinde başlatılan ve bu tarihten itibaren her aşaması idari yargıya taşınan plan çalışmalarının, idari yargıdan  çıkan yürütmenin durdurulması veya iptal kararları nedeniyle kooperatif Genel Kurul gündemlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği bilinmektedir.

Bu bağlamda, Yönetim kurulumuz hukukçularımız ile birlikte dava sürecini hiçbir detayı atlamadan takip etmiş ve haklılığımızın vermiş olduğu azimle sürdürülen çalışmalar neticesinde, T.C DANIŞTAY 6.DAİRE BAŞKALNIĞI’nın  02/07/2018 tarih 2016/10899 Esas 2018/6377 no’lu kararı ile temyiz aşaması kooperatif lehine sonuçlanmıştır.

Yüksek Mahkemenin bu kararı ; S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ne kayıtlı tüm ortaklarımızı ev sahibi yapacak (SUKENT BEYTEPE) konut projesinin yer aldığı, Ankara ili Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi Lodumlu Mevkii imarın 29354 ada 1 no’lu parseline ilişkin imar planları ile ilgili yasal engelleri ortadan kaldırmıştır. Bilgilerinize ve takdirlerinize sunulur.

 1. 564-664 nolu parsellere ilişkin bilgi notu:

Söz konusu parsellerin bedel tespitine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Bu nedenle mülkiyeti halen Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. 30.06.2018 günlü 25. Genel Kurulumuzda açıklanan ve faaliyet kitapçığında da yer alan, Milli Emlak tarafından hazırlanarak Kooperatifimize gönderilen faiş bedeller, bilindiği gibi idare mahkemesince iptal edilmiştir. Yönetim Kurulumuz bu aşamada yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, parsellerin bedel tespitlerinin kesinleşen yargı kararları gereği, iptal işlemi ortadan kalkan ve geçerli hale gelen Arsa Ofisi ihalesinde belirtilen bedel üzerinden, davanın sonuçlandığı tarih itibariyle güncellenmesi talebiyle konuyu bir üst mahkemeye taşımış ve arsa sahibi ve davalı sıfatıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü de aynı konuda temyiz başvurusunda bulunmuştur. Dava temyiz aşamasında olup, Yönetim Kurulumuz ve Hukukçularımız takip etmektedir.Parsellerle ilgili, mülkiyet aşamasına gelinmesi halinde konunun Genel Kurulumuza getirileceğini bilgilerinize sunarız

III- 770 Çok Katlı (6 –Blok ) Konut Projesi Yapım Çalışmaları:

 1. Betonarme İmalatları, Konut projemizde yer alan 242.000 m2 inşaat alanına sahip A,B,C,D,E, F bloklarının betonarme imalatlarının tamamı bitirilmiştir. Ayrıca betonarme çevre duvarının 450 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Çevre duvarının kalan kısmı, Giriş Kapısı Güvenlik Binası, Sosyal Tesis Binası ile Çevre düzenlemesi ve peyzaj kapsamında yer alan imalatlar iş programına paralel bir şekilde devam etmektedir. Kalan betonarme imalatları için gerekli olan beton ve demir malzeme bağlantısı firmalarla yapılmıştır.
 2. Duvar İmalatları,  A, B, C, D, E, F Bloklarından oluşan projemizin bims blok duvar imalatlarında, tüm blokların konutlarının yer aldığı katlardaki duvar imalatları tamamlanmış olup zemin ve bodrum katlardaki duvar imalatlarına devam edilmektedir. İhtiyaç olan bütün bims blok malzemeleri şantiyemize getirilmiştir.
 3. İnce İnşaat İşleri, Konut projemizde yer alan dairelerinin 450 adedinin alçı sıva imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, kaba sıva imalatları, gömme kapı mekanizma montajları tamamlanmıştır. Ayrıca 120 adet kat asansör holü alçı sıva imalatları, 74 adet asansör holünün alçıpan asma tavan imalatları, 25 adet kat asansör holü alçıpan asma tavan karkas imalatları tamamlanmıştır. Konut projemizde kullanılacak 46,000 m2 Porselen Seramik şantiyemize getirilmiştir. Kalan seramik malzemesi iş programına paralel bir şekilde getirilecektir.
 4. Mekanik Tesisat İmalatları,  Konut projemizde yer alan dairelerin 500 adedinin mekanik tesisat imalatları PPRC tesisatı, PVC tesisatı, gömme rezervuarlar ve ankastre duş bataryası, daire içi yangın spring tesisatı tamamlanmıştır. Ayrıca beş blok atık su, yağmur suyu ve sıhhi tesisat kolon boru imalatları, 110 kat asansör holü yangın spring ve yangın dolabı tesisatı, mutfak davlumbaz baca imalatları, basınçlandırma ve duman tahliye kanal imalatları, motorlu duman damper montajları tamamlanmıştır. Mekanik tesisat kalan imalatları iş programımıza ve nakit akışımıza paralel devam etmektedir.
 5. Elektrik Tesisat İmalatları, Konut projemizde yer alan dairelerin 660 adedinde elektrik tesisatı anahtar priz kasa ve kablo montajları, aydınlatma kablo montajları, zayıf akım TV, telefon ve yangın algılama kablo çekilmesi, daire pano kasa montajları ve kablo testleri tamamlanmıştır. Ayrıca 165 kat asansör holü elektrik tesisatı anahtar

 

priz kasa ve kablo montajları, aydınlatma kablo montajları, zayıf akım TV, telefon ve yangın algılama kablo çekilmesi ve kablo testleri tamamlanmıştır. Konut bloklarımızda bulunan 24 adet asansörün anahtar teslimi sözleşmesi bir dünya markası olan SCHINDLER firması ile yapılmıştır. Şantiye kuyu ölçüleri alınarak imalat siparişleri verilmiştir. Asansör üniteleri montajları iş programımıza paralel şekilde devam edecektir.     

 1. Alüminyum Doğrama ve Cam İşleri, Konut Bloklarımızdan A Blok ve B Blok alüminyum doğrama atölye imalatları tamamlanmış ve şantiyeye sevki bitirilmiştir. A Blok giydirme cephe ve cam montajları %75 oranında tamamlanmıştır. A Blok körkasa imalatları tamamlanmıştır. A Blok doğrama montajı %50 oranında tamamlanmıştır. A Blok denizlik montajı %75 oranında tamamlanmıştır. B Blok körkasa imalatları %75 oranında tamamlanmıştır. B Blok giydirme cephe montajı %50 oranında tamamlanmıştır. Şantiyemize bu imalatlarla alakalı alüminyum ve cam malzemeleri sevkiyatı devam etmektedir. Bu imalatların montajı için 4 adet cephe platformu montajı yapılmıştır.
 2. Cephe Seramik Mekanik Kaplama İşleri, Konut Bloklarımızdan A Blok Cephe Seramik karkas montajı %80 oranında tamamlanmıştır. Cephe Seramik montajı %40 oranında tamamlanmıştır. Cephe imalatlarında kullanılmak üzere 23.000 m2 seramik malzemesi şantiye getirilmiştir. Diğer blokların imalatlarına iş programımıza paralel bir şekilde devam edilecektir. Bu imalatların montajı için 4 adet cephe platformu montajı yapılmıştır.
 3. Mantolama İmalatları, Konut Bloklarımızdan A Blok mantolama imalatları %80 oranında tamamlanmıştır. A Blok mineral kaplama imalatları %80 oranında tamamlanmıştır. B Blok mantolama imalatları %40 oranında tamamlanmıştır. B Blok mineral kaplama imalatları %40 oranında tamamlanmıştır. Bu imalatların montajı için 4 adet cephe platformu montajı yapılmıştır.
 4. İmalatların Genel Durumu 8 madde halinde yukarıda özetlenmiş olup, belirtilen imalatlarla eş zamanlı olarak kazı ve geri dolgu, izolasyon imalatları, İş Güvenliği hizmetlerine devam edilmektedir.

       Sonuç itibariyle, yukarıda özetlenen hususlar dahilinde konut inşaatımızla ilgili yasal bir engelin kalmadığını ve Konut Projesinde yer alan imalatlarla ilgili  genel kurul kararları ve iş programına uygun bir şekilde yapım çalışmalarına devam edildiğini ve Bedel tespiti ve mülkiyetinin alınması süreci devam eden 564-664 no’lu parseller konusunda ise temyiz mahkemesinden çıkacak kararın beklendiğini ve kararın çıkması aşamasında genel kurulumuza arz edileceğini bilgilerinize sunar. Bu vesileyle tüm ortaklarımıza sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz.

Not: Faaliyetlerle ilgili detaylı açıklama genel kurul huzurunda yapılacak olup, konut inşaatına ilişken son duruma www.sukentbeyete.com adresinden ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Loading