26.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

26.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

DUYURU:2018/Genel Kurul

                                                                                                                                                         21/05/2019

Sayın  Ortağımız ;

Kooperatifimiz, 2018 yılı 26.Olağan Genel Kurulu 30/06/2019 Pazar günü saat 10:00’da NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat cad. No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

Bu bağlamda, tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte ve belirtilen adreste Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere teşrif etmelerini ve mazereti nedeniyle genel kurula katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                       

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Okunması ve Tartışılması,
 4. Bilanço ve Gelir-Gider Fark hesaplarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurulu ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 5. Ortak sayısı 500’ün üzerinde olan kooperatiflerde seçimlerin gizli oy açık tasnif esasına göre yapılmasını öngören kanun hükmü gereği, oyların tasnifi ve sonuçlandırılması için ortaklar arasından 3(üç) kişiden oluşan tasnif heyetinin belirlenmesi,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ve Üst Birlik Temsilcilerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 7. Kooperatife peşin ve sabit ödemeli ortak alımlarında tahsil edilecek bedele ilişkin peşin ve sabit ödeme şartlarının belirlenmesi, peşin ödemeli ortak olacaklardan konutların finansmanı için başkaca ödeme alınmaması, çevre düzenleme ve alt yapı giderleri, normal ödemeli ortak alımlarında ise ana sözleşmenin 11.maddesi gereği diğer ortakların o ana kadar ödedikleri meblağa ilaveten alınacak farkın belirlenmesi,
 8. Anasözleşmenin 44. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
 9. Gayrimenkul alım ve satımında uygulanacak azami ve asgari bedellerin görüşülerek karara bağlanması,
 10. Kooperatife ait konut inşaatlarının yapımında uygulanacak yöntemin görüşülmesi ve karara bağlanması,  
 11. Ortak Aidatlarının ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların karara bağlanması,
 12. a) Şerefiye listelerinin görüşülerek karara bağlanması,

b) Şerefiye ödeme programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 1. Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,
 2. Tahmini Bütçenin görüşülmesi, Tartışılması ve Kabulü,
 3. Dilek ve temenniler,
 4. Kapanış.

 

 

VEKALETNAME

 

S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 30/06/2019 günlü, 2018 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum.

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı,(ünvanı)

 İmza

 

Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir

 

Loading