16-08-2020 GENEL KURUL DUYURUSU

16-08-2020 GENEL KURUL DUYURUSU


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

DUYURU:2019/Genel Kurul

                                                                                                                                                         13/07/2020

Sayın  Ortağımız ;

Kooperatifimiz, 2019 yılı 27.Olağan Genel Kurulu 16/08/2020 Pazar günü saat 10:00’da NAZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat cad. No:50 Yenimahalle /ANKARA adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

Bu bağlamda, tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte ve belirtilen adreste Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere teşrif etmelerini ve mazereti nedeniyle genel kurula katılamayacak ortağımızın aşağıda bulunan vekalet örneğinde yer alan hususlar dahilinde gerekli şartları taşıyan bir şahısa vekalet vermelerini bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                       

GÜNDEM

  1. Yoklama ve Açılış,
  2. Başkanlık Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesaplarının Okunması ve Tartışılması,
  4. Bilanço ve Gelir-Gider Fark hesaplarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurulu ve denetim kurulları raporlarının ayrı ayrı kabulü, yönetim kurul ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,   
  5. Anasözleşmenin 44. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
  6. Ortak ödentilerinin tespiti ve Gecikme Halinde Uygulanacak Esasların karara bağlanması,
  7. Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,
  8. Tahmini Bütçenin görüşülmesi, Tartışılması ve Kabulü,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.

 

 

VEKALETNAME

 

S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifinin 16/08/2020 günlü, 2019 yılı olağan genel kurulda, beni temsilen ……………………………….………………………..…………..'yı vekil tayin ediyorum.

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı,(ünvanı)

 İmza

 

Bir ortak başka bir ortağa veya birinci dereceden akrabasına(Anne, Baba, Eş ve Çocuklarına) vekalet verebilir. 1 ortak en fazla 1 adet vekaleten oy kullanabilir

 

 

 

 

 

 

Not: Pandemi (covid-19) süreci nedeniyle kişisel temasın en az seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Genel kurula maskesiz gelinmemesi ortaklarımızın zorunlu olmadıkça yanlarında çocuk veya misafir getirmemeleri hususunu önemle rica ederiz.    

Loading