BİLGİLENDİRME 24-12-2019 TARİHLİ

BİLGİLENDİRME 24-12-2019 TARİHLİ


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Konu :Bilgilendirme                                                                                                 24/12/2019

 

Saygıdeğer ortaklarımız,

Kooperatifimiz, Genel Kurullarımızda görüşülerek karara bağlanan hususlar ve yürürlükte olan yasal mevzuat kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuz süreci değerlendirmiş ve Kooperatif çalışmalarını takip etme imkanı bulamayan ortaklarımızı bilgilendirmek ve Genel Kurul sonrası yaşanan gelişmeleri tüm ortaklarımızla paylaşmak amacıyla, Kooperatif faaliyetlerine ilişkin hazırlamış olduğu bilgilendirme yazısını iki ana başlık halinde takdirlerinize sunmuştur.

 

AÇIKLAMALAR;  

 

I-SUKENT BEYTEPE 770 KONUT PROJESİ           

a)Finans Konusu ve Kredi Temin Çalışmaları  :

Malumlarınız olduğu üzere, SUKENT BEYTEPE KONUT PROJESİ’nin inşaat ruhsatı 10/12/2015 tarihinde alınmış ve 2016 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle yapım çalışmaları başlamıştır. Bu aşamada tespit edilen inşaat aidatı ödemeleri ise, ortaklarımızın büyük çoğunluğunun ücretli çalışanlardan olması ve Kooperatife kayıtlı tüm ortakların Konut Sahibi olmalarının amaçlanması sebebiyle, inşaat malzemelerine gelen beklenmedik zamlar ve Dövize bağlı imalatlarda yaşanan aşırı yükseliş, konut projesinin iş ve nakit akış programını olumsuz yönde etkilemiştir.

Yukarıda belirtilen nedenler ve ortakların talebi üzerine, yıllara sari inşaat aidatı alma yöntemi ile yapılan  imalatların, maliyet artışlarından,  gerçekleşen enflasyondan ve kur artışlarından olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, Yönetim Kurulumuz, 2016 yılından itibaren kredi imkanlarını araştırmaya başlamış ve bu kapsamda, Ankara’da faaliyet gösteren Bankaların büyük bölümü ile temasa geçerek Kredi başvurusunda bulunmuştur. Ancak, temasa geçilen bankalar inşaat seviyesinin yetersizliği nedeniyle kredi başvurularımıza olumsuz yanıt vermiş ve o süreç kapanmıştır.

 

b)Kredi Temini :

Önceden izah edildiği üzere, ortaklardan alınan inşaat aidatları ile yapım çalışmalarına devam edilmesi durumunda, inşaat malzemelerine gelen artışların önceden belirlenememesi ve Döviz’e bağlı (Asansör, Mekanik vs) imalatların kur artışından etkilenmesini asgari seviyede tutmak amacıyla, Kredi temini konusunda araştırmalarını kararlı bir şekilde sürdüren Yönetim Kurulumuz sonunda olumlu yanıtı HALKBANK’dan almış ve Ankara Halkbank İvedik Çarşı Şubesinin 04/12/2019 tarihli Kredi onayı ile  istihdam ve tamamlama kredisi adı altında toplam 100.000.000,-(YüzmilyonTürkLirası)tutarındaki kredi onaylanmıştır.

           

Söz konusu kredi  sayesinde mevcut finans tablosu ile konut projesinin bitim tarihinin belirsizliği ortadan kalkmış ve bağlantısı yapılmayan imalatlarının bağlantılarının yapılması ve döviz  temin edilmesi gibi önemli hususların çözümü neticesinde konut projesinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak tedbirlere ilave olarak ortaklardan alınan inşaat aidatları ile birlikte konutların 2021 yılı sonunda teslimi konusunda önemli bir mesafe alınmıştır.

 

c)Yapım çalışmaları ve İmalat Bilgileri:

 1. Betonarme İmalatları, Konut projemizde yer alan 242.000 m2 inşaat alanına sahip A,B,C,D,E, F bloklarının ve otoparklarının betonarme imalatlarının tamamı bitirilmiştir. Ayrıca betonarme çevre duvarının 700 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Giriş Kapısı Güvenlik Binası tamamlanmıştır. Çevre duvarının kalan 86 metrelik kısmı, Sosyal Tesis Binası ile Çevre düzenlemesi ve peyzaj kapsamında yer alan imalatlar iş programına paralel bir şekilde devam etmektedir.
 2. Duvar İmalatları,  A, B, C, D, E, F Bloklarından oluşan projemizin bims blok duvar imalatları tamamlanmıştır.
 3. İnce İnşaat İşleri, Konut projemizde yer alan dairelerinin 770 adedinin alçı sıva imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, kaba sıva imalatları, gömme kapı mekanizma montajları tamamlanmıştır. Ayrıca 230 adet kat asansör holü alçı sıva imalatları, 190 adet asansör holünün alçıpan asma tavan imalatları tamamlanmıştır. 256 adet daire içi su izolasyonu işleri, seramik döşenme işleri, tesviye şap işleri tamamlanmıştır.
 4. Mekanik Tesisat İmalatları,  Konut projemizde yer alan dairelerin 770 adedinin mekanik tesisat imalatları PPRC tesisatı, PVC tesisatı, gömme rezervuarlar ve ankastre duş bataryası, 650 adedinin daire içi yangın spring tesisatı tamamlanmıştır. Ayrıca altı blok atık su, yağmur suyu ve sıhhi tesisat kolon boru imalatları, 200 kat asansör holü yangın spring ve yangın dolabı tesisatı, mutfak davlumbaz baca imalatları, basınçlandırma ve duman tahliye kanal imalatları, motorlu duman damper montajları tamamlanmıştır. Beş adet bloğun ısıtma ve yangın kolon boru tesisat işleri tamamlanmıştır. 256 dairenin kılıflı boru kalorifer tesisatı tamamlanmıştır. SCHINDLER firması tarafından yapılan 6 adet asansör montajı tamamlanmıştır. 6 adet asansör montajı devam etmektedir. 12 adet asansörün siparişi verilmiştir.
 5. Elektrik Tesisat İmalatları, Konut projemizde yer alan dairelerin 770 adedinde elektrik tesisatı anahtar priz kasa ve kablo montajları, aydınlatma kablo montajları, zayıf akım TV, telefon ve yangın algılama kablo çekilmesi, daire pano kasa montajları ve kablo testleri tamamlanmıştır. Ayrıca 230 kat asansör holü, otopark ve bodrum katlar elektrik tesisatı anahtar priz kasa ve kablo montajları, aydınlatma kablo montajları, zayıf akım TV, telefon ve yangın algılama kablo çekilmesi ve kablo testleri tamamlanmıştır.
 6. Alüminyum Doğrama ve Cam İşleri, Konut Bloklarımızdan A Blok ve B Blok giydirme cephe ve cam montajları %95 oranında, F Blok %70 oranında, E Blok %25 oranında tamamlanmıştır. A Blok, B Blok, F Blok doğrama montajı %100 oranında, E Blok %25 oranında tamamlanmıştır. A, B ve F Blok denizlik montajı %100 oranında, E Blok %50 oranında tamamlanmıştır.  A,B,D,E ve F Blok körkasa imalatları tamamlanmıştır.
 7. Cephe Seramik Mekanik Kaplama İşleri, Konut Bloklarımızdan A Blok Cephe Seramik  montajı %95 oranında, B Blok %85 oranında, F Blok %75 oranında, E Blok %10 oranında tamamlanmıştır. Cephe imalatlarında kullanılmak üzere 33.000 m2 seramik malzemesi şantiye getirilmiştir.
 8. Mantolama İmalatları, Konut Bloklarımızdan A Blok mantolama imalatları %98 oranında, B Blok %85 oranında, F Blok %70 oranında, E Blok %35 oranında tamamlanmıştır.  Blok mineral kaplama imalatları %98 oranında tamamlanmıştır.
 9. Cam Korkuluk ve İç Merdiven Korkuluk İmalatları, Konut Bloklarımızdan A Blok cam korkuluk montajı %100 oranında, B Blok %75 oranında tamamlanmıştır. A Blok ve B Blok yangın merdiven korkuluk montajları devam etmektedir.
 10. Mermer İmalatları,  Konut Bloklarımızdan A Blok yangın merdiveni mermer kaplama işleri %100 oranında, B Blok %100 oranında tamamlanmıştır.
 11. İmalatların Durumu  10 madde halinde özetlenmiş olup, söz konusu imalatlarla eş zamanlı olarak kazı ve geri dolgu imalatları, cam balkon körkasa ve izolasyon işleri, çatı harpuşta montaj işleri ile İş Güvenliği hizmetlerine devam edilmektedir.
 12. Yeni Bağlantılar ve Malzeme Siparişleri, Konut bloklarımızda kullanılacak tüm cephe ve iç mekan seramikleri Çanakkale Seramik Firmasından sipariş verilmiştir. Teslim programına göre şantiyemize gelmektedir. C ve D Blok tüm cephe mantolama, mekanik seramik, Alüminyum Doğrama, Giydirme Cephe ve Cam, Cam Korkuluk siparişleri verilmiştir. Ayrıca Çelik kapı ve Yangın kapıları, Duvar Kağıdı, Parke, Mutfak, Daire İç Kapıları ve bütün Mobilya işleri için teklif toplama ve görüşmeler tamamlanmıştır. Sözleşme ve sipariş aşamasına geçilmektedir.

 

 

II-564-664 NOLU PARSELLERE İLİŞKİNAÇIKLAMA:

 

            Adı geçen parsellerin mülkiyetinin alınmasına yönelik çalışmalar, bilindiği gibi 1995 yılında başlamış ve Arsa Ofisi ihalesine Kooperatifin sunmuş olduğu uygun teklifin ita amirince uygulanmayarak ihaleyi iptal etmesi ve iptal işleminin Kooperatif Yönetim Kurulunca yargıya taşıması ile başlayan süreç  günümüze kadar gelmiştir.

            Kooperatifimizin 30/06/2019 günlü 26. Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra parsellerin yargı süreci ile ilgili yeni bir gelişme  yaşanmış ve bu gelişmenin  siz değerli ortaklarımızla paylaşılması uygun görülerek Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2019/727 E.  ve 2019/2082 K.  numaralı ilamı değiştirilmeden bilgilerinize sunulmuştur.

 

            Ankara 18.  İdare Mahkemesinin 2019/727 E.  ve 2019/2082 K.  numaralı ilamında verilen kararda ;   “ ……. ihale bedeli olan 109.500,00-TL +KDV bedelin faizi ile birlikte hesaplanarak günümüze uyarlanması ve uyarlama sonucunda belirlenen bedel ile ihale konusu taşınmazların davacı kooperatife devir ve tesliminin yapılması talebiyle yapılan 27/11/2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin 13/02/2019 tarih ve 30783 esas sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı”  sonucuna varılmıştır.

 

Kısaca; Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararında; 1995 yılında, 564 ve 664 sayılı parsellere ilişkin yapılan Arsa Ofisi ihalesinde belirlenen 109.500,00-TL + KDV bedelin, yasal faizi ile güncellenerek bulunacak bedel  üzerinden, bahse konu parsellerin kooperatife devrinin yapılması gerektiği kararı verilmiştir. Bu karar henüz kesinleşmemiş olup temyiz yolu açıktır.

 

Söz konusu, Ankara 18.İdare mahkemesinin lehimize vermiş olduğu karar istinaf aşamasında aynı şekilde onaylandığı taktirde,  arsaların bedeli ve tescili konusu genel kurulumuzun taktirlerine sunulacak,  Genel Kurulumuzun aldığı kararlar  doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

           

Değerlendirme ve Sonuç: 

            Değerli ortaklarımız, bilgilendirme yazısından anlaşılacağı üzere, Kooperatifimiz gündeminde yer alan Konut Projesi ve Mülkiyetinin alınması çalışmaları devam eden parsellere ilişkin süreç bugün itibariyle önemli bir noktaya taşınmış ve her iki konuda da iş ve işlemlere kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

            Bu bağlamda, 564-664 nolu parsellere ilişkin dava sürecinde bilindiği gibi Ankara 18. İdare Mahkemesi önemli bir karara imza atmış ve 28/10/2019 tarih ve 2019/2082 sayılı kararında, parsellerin 1995 yılında belirlenen  ihale bedelinin dava sonu itibariyle güncellenecek bedeli ile Kooperatife verilmesine hükmetmiştir. Bu karar henüz temyize açık ve kesinleşmemiştir. Kararın kesinleşmesi sonrasında konu Genel Kurulumuzun gündemine getirilecek ve alınan karar neticesine göre gereği yapılacaktır.

            Diğer konuda, konut projesi ile ilgili, süreçte ise belirtildiği gibi banka kredisi temin edilmiş ve imalatta kullanılacak malzemelerin büyük bölümünün  sipariş ve bağlantıları son aşamaya getirilmiştir. Bu suretle önceden kestirilemeyen projenin tamamlanma süresi telaffuz edilmeye başlanmış ve 2021 sonu hedeflenerek İŞ VE NAKİT AKIŞ PRORAMI buna göre revize edilerek, önemli bir engel olmadığı taktirde, konutların siz değerli hak sahiplerine 2021 yılı sonunda teslim edilmesinin önünde önemli bir mani kalmamıştır.

            Bu aşamada bahse konu kredinin projeye olan katkısının azami düzeyde gerçekleşmesi ve imalatları üstlenen yapımcıların hak edişlerinin aksatılmaması için banka kredisinin yanında inşaat aidat ödemelerinin de zamanında ve eksiksiz ödenmesi hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde, planlanan imalatlarda gecikme kaçınılmaz olacak ve doğal olarak proje bitim tarihi olan 2021 hedefi aşılarak, konutlar zamanında teslim edilemeyecektir. Bu kesinlikle tasvip edilmeyen bir durumdur ve Yönetim Kurulu olarak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak, konut projesinin yapım sürecine ilişkin hazırlanan İŞ VE NAKİT AKIŞ programının taviz verilmeden uygulanması gerektiği inancıyla Proje disiplinine paralel olarak mali disipline de önem verilmesi ve gerek projenin sağlıklı ilerlemesi, gerekse ödeme yükümlülüğünü eksiksiz yerine getiren ortakların haklarının korunması amacıyla, inşaat aidatını aksatan ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ortaklarımızla ilgili yasal işlem yapmak durumunda  olduğumuzu önemle hatırlatırız.

            Sonuç olarak değerli Ortaklarımız, Kooperatif sürecine ilişkin bilinmesi ve paylaşılması gereken konuları mümkün olduğunca aktarmaya çalıştığımızı ve bu uygulamanın sürdürüleceğini bilgilerinize sunar, bu vesileyle tüm SUKENT AİLESİNE yakınlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir Yeni Yıl yaşamalarını diler saygılar sunarız.  

Loading