26.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

26.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI


S.S.SUKENT

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Değerli Ortağımız;                                                                                              03/07/2019

 

Kooperatifimizin 26.Olağan Genel Kurulu, 30/06/2019 Pazar  günü toplanmış  ve kooperatifin 2018 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ile önümüzdeki dönem çalışmaların yer aldığı hususların tamamı genel kurulda değerlendirilmiş ve gerekli kararlar alınmıştır.

Genel kurul gündemi kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde alınan kararlar, mazereti nedeniyle genel kurula katılamayan ortaklarımızı bilgilendirmek ve genel kurulda hazır bulunan ortaklarımıza hatırlatmak amacıyla aşağıda özet olarak sunulmuştur.

 

  1. Genel kurulda, ortaklarımızın bir önceki yılda ödemiş olduğu cari aidatın 100-TL/Ay olarak aynen ödemesinin devam etmesi ve yapımı devam eden 770 çok katlı (6 blok) (SUKENT BEYTEPE) konut projesi inşaatı ile ilgili 2020 yılı HAZİRAN ayı sonuna kadar ödenmek üzere aşağıda dökümü yapılan bedellerin ortaklarımızdan tahsili ve ödemelerde gecikme olması durumunda aylık %1,5(birbuçuk) gecikme faizi uygulanması kararı alınmıştır.

 

TEMMUZ 2019

4.000-TL

OCAK 2020

4.000-TL

AĞUSTOS 2019

12.000-TL

ŞUBAT 2020

12.000-TL

EYLÜL 2019

4.000-TL

MART 2020

4.000-TL

EKİM 2019

4.000-TL

NİSAN 2020

12.000-TL

KASIM 2019

12.000-TL

MAYIS 2020

4.000-TL

ARALIK 2019

4.000-TL

HAZİRAN 2020

4.000-TL

 

Toplam 80.000-TL inşaat ödemesinin tamamını Temmuz 2019 sonuna kadar ödeyecekler için %17 (13.600-TL) indirim yapılması kararı alınmıştır.(PEŞİN ÖDEME yapacak ortaklarımızın geçmişe dönük ana para ve gecikme  borçlarını da kapatmaları gerekmektedir, Peşin ödeme sayılması için bu koşulların sağlanması gerekmektedir.)

 

Ödemelerin herhangi bir Şekerbank Şubesinden  yapılması durumunda masraf alınmayacağını bilgilerinize sunarız.

(Banka hesap numaramız Şekerbank Ulus Şubesi IBAN TR:17 0005 9002 7051 1012 6046 81)

 

2- 14/08/2017 tarih ve 16260 yevmiye numarası ile Ankara 65.Noterliğince tasdik edilen şerefiye listelerinde belirtilen bedellerin 2020 yılı HAZİRAN ayından başlayarak 24 eşit taksit ödenmesine karar verilmiştir.

 

3-  Genel kurulda, fazla konutlar için sabit ve peşin ödemeli ortak kaydedilmesi ve yeni Ortak olarak girecek  kişilerin giriş aidatlarının en az 600.000-TL olmasına, bunlardan senet alınmak suretiyle 24 aya kadar taksit yapılmasına, bu ortakların ayrıca genel kurullarda belirlenen, inşaat gideri, genel giderleri ve ortak olarak girdiği konutun şerefiye bedellerini de ayrıca ödemelerine karar alınmıştır.

4- Genel kurulda, Kooperatife peşin ve sabit ödemeli ortak olarak alınacak kişilerden en az 700.000-TL bedelle ortak alınmasına, bu bedele inşaat gideri, Alt yapı ve Çevre düzeni bedellerinin dahil olmasına, ayrıca bu ortakların, ortak olduğu konutun şerefiye bedeli ile genel kurullarca kararlaştırılan aylık genel gider 100-TL katılım aidatlarını da ayrıca ödemesi,  kararı alınmıştır.

5- Genel kurulda, Kooperatifimiz ortakları adına yönetim kurulumuzca yapımı sürdürülen 6 blok ve 770 konut kapasiteli SUKENT BEYTEPE projesi inşaatı ve kooperatifimizin önümüzdeki dönem faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili yönetim kurulumuza yetki verilmesi kararı alınmıştır.

6-  Yönetim Kurulu Başkanlığına Veli ORHAN, II. Başkan Haydar Mesut ARSLAN, Muh. Üye Özdemir TEMİZKAN, Sek. Üye Ali ŞİMŞEK, Üye Metin TERCANLI olarak 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

7- Denetim Kurulu Üyeliklerine Nevzat GÜL, Kudret ULUSOY ve Ali Fuat BAŞAR olarak 3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

 

Sonuç itibariyle, yukarıda belirtilen ve Kooperatifimizin 26. Olağan Genel kurulunun gündemi kapsamında görüşülerek karar bağlanan hususlar özet olarak aktarılmıştır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Loading